• ICON GREEN
  • TAG GREEN

USB 002

60x30x4mm   plastikas

USB 080

185x35x120mm   metalas/oda

USB 087

61x23x9mm   metalas/plastikas

USB 088

63x22x13mm   metalas/plastikas

USB 118

18x64x12mm   bambukas

USB 090

80x37x11mm   medis

USB 122

5,7x3cm.   stiklas

USB 124

19x57x9mm   plastikas/kviečių pluoštas

USB 125

19x57x9mm   plastikas/kviečių pluoštas

USB 127

52x83x3mm   plastikas/kviečių pluoštas

USB 126

29x70x5mm  

USB 128

83x52x2mm   perdirbtas plastikas

USB 014

63x22x11mm   plastikas

USB 003

43x3mm   plastikas

USB 001

85x52x3mm   plastikas

USB 044

58x10x19mm   metalas/plastikas

USB 077

31,5x12,5x3mm   plastikas

USB 016

73x20x7mm   plastikas

USB 032

31x12x2mm   plastikas

USB 070

38x13x4mm   aliuminis/plastikas

USB 025

60x18x10mm   medis

USB 013

56x17x9mm   metalas/plastikas

USB 011

58x20x10mm   metalas/medis

USB 030

33x12x6mm   metalas

USB 050

248x220x4mm   silikonas

USB 017

57x19x11mm   metalas/plastikas

USB 031

33x12x6mm   metalas

USB 028

57x24x3mm   metalas

USB 069

41x18x7mm   aliuminis/plastikas

USB 071

40x14x5mm   aliuminis/plastikas

USB 026

55x17x7mm   metalas

USB 059

31x16x4mm   metalas/plastikas

USB 015

64x23x13mm   medis

USB 114

57x17x11mm   perdirbtas plastikas

USB 115

40x25mm   perdirbtas plastikas

USB 054

134x10mm   Metalas / plastikas

USB 120

57x24x3mm   aliuminis

USB 029

40x12x6mm   metalas/plastikas

USB 072

38x12,5x4,5mm   metalas

USB 073

44,5x17,5x4,5mm   metalas

USB 074

42x12,5x4,2mm   metalas

USB 075

38,5x12,5x4,5mm   metalas

USB 117

12x48x9mm   metalas

USB 018

57x19x11mm   medis/metalas

USB 057

71x18x8mm   aliuminis/plastikas

USB 064

71x21x11mm   aliuminis

USB 062

53x20x8mm   aliuminis

USB 022

62x12x4mm   metalas

USB 006

55x17x7mm   metalas

USB 063

53x16x7mm   metalas

USB 058

40x20x8mm   medis/plastikas

USB 076

138x14mm   metalas/plastikas

USB 005

68x19x15mm   oda/metalas

USB 116

12x57x5mm   metalas

USB 053

136x11mm   metalas/plastikas

USB 023

71x17x7mm   metalas/plastikas

USB 061

65x23x9,5mm   oda/metalas

USB 060

85x31x19mm   oda/metalas

USB 119

135x12x14mm   metalas/plastikas

USB 065

63x27x13mm   oda/metalas

USB 066

97x26x11mm   oda/metalas

USB 067

108x29x11mm   oda/metalas

USB 021

86x55x3mm   metalas

USB 068

119x32x11mm   oda/metalas

USB 089

51x16x5mm   metalas

USB 123

55x90x5mm   bambukas

USB 052

148x11mm   metalas/plastikas

USB 049

55x17x10mm   metalas

USB 048

12x144mm   Plastikas

USB 121

142x210x15mm   Kartonas / popierius

USB 051

127x12mm   metalas / dirbtinė oda

USB 041

13x210x140mm   popierius/plastikas

USB 035

45x12x7mm   aliuminis

USB 056

260x310x26mm   dirbtinė oda / metalas

USB 055

160x215x14mm   dirbtinė oda / metalas

USB 042

214x142x13mm   popierius/plastikas

USB 043

40x250x210mm   oda/plastikas

USB 034

61x20x10mm   aliuminis

USB 040

220x170x20mm   poliesteris

USB 039

223x175x20mm   poliesteris